ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸? ไทย-จีน ริเริ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไกขจัดความยากจน (2 ธ.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” (1ธ.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸? วว. เจ๋งพัฒนา “ProSkin Series” เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก (11 พ.ย.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?ผอ.สกสว. แจงความคืบหน้าการวิจัยกับการปฏิรูปประเทศ เน้นย้ำ ‘จัดสรรงบวิจัยอย่างสมดุล’ หนุนเศรษฐกิจ-สังคม-พัฒนาคน (11 พ.ย.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar” เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย (26 ต.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?ทักษะมนุษย์-แรงงานที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19 (20ต.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?นักวิจัยแนะระบบการจัดการน้ำท่วมของรัฐ ควบคู่กับการวิจัยตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ (12ต.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?WEF เปิดข้อมูล ปี 2568 จะมีงาน 85 ล้านตำแหน่งถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และมีงานใหม่เพิ่มขึ้น 97 ล้านตำแหน่งอาชีพ
        แห่งอนาคตส่วนใหญ่เป็นงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(11ต.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?อว. ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ หลัง จุฬาฯ -มหิดล -ขอนแก่น - เชียงใหม่ - สงขลาติดอันดับดับโลกจากสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ(7ต.ค.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?อว. ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (28 ก.ย. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?เตรียมเปิดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พ.ย. นี้ (24 ก.ย. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาพิษแมงกะพรุนจากผักบุ้งทะเล สู่เชิงพาณิชย์ (23 ก.ย. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?คพ. ผนึก สวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 รู้ล่วงหน้า 3 วัน (14 กย.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?วว. มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้เพิ่มมูลค่า “ลองกอง” (9 ก.ย. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?วว. ชูผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย (9 ก.ย. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?อว. เดินหน้าโครงการ "อว. ลดค่าเทอม" ตามนโยบายรัฐบาล (30 ส.ค. 64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 เรื่อง กลวิธีเสริมสร้างพัฒนา(27 สค.64) 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต “วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี(28มิ.ย.64)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?ศาสตร์ของพระราชากับการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทอาเซียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?Chang to Shine : สื่อเปลี่ยนคนต้องปรับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?การนำหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและดำรงชีวิอย่างมีความสุข

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?การต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนà¸?าวน์โหลà¸?โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

              
              

ปรับปรุงข้อมูล 3/12/2564 17:25:59
, จำนวนการเข้าดู 299