งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Coordinating Office

  

แบบสอบถามความพึงพอใจฯ

ติดต่อ LINE    

 


 

 

ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวหน้างานประสานงาน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SkillUp อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างานประสานงาน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SkillUp อย่างเป็นทางการของบริษัท Umbrella Education และ Deloitt Southeast Asiaโดย Deloitte ผู้นำระดับโลกด้านบริการระดับมืออาชีพ และ Umbrella Education ซึ่งเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ได้ร่วมมือกันเพื่อแนะนำ "Skillup Platform" แพลตฟอร์มดังกล่าวคาดว่าจะพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน นักพัฒนาหวังว่าจะเสริมศักยภาพและยกระดับทักษะของนักเรียน 1 ล้านคนทั่วอาเซียนผ่านแพลตฟอร์มนี้ภายในสี่ปีข้างหน้า ณ วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์ สีลม บางรักกทม.
7 พฤศจิกายน 2566
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”วันอังคาร ที่16 พฤศจิกายน 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายมีจำนวน 16 ชนิด ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 /ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 /ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 /ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 /มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ /พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 /พริกขี้หนูพัฒนฉันท์ /ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง /ผักกาดหอม สลัดสวยงาม และแตงไทยหอมละมุนโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของแต่ละสายพันธุ์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
3 ธันวาคม 2564
ม.แม่โจ้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19? เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ม.แม่โจ้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านใดที่สนใจเพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1) ส่งซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13x18 ซ.ม. พร้อมติดแสตมป์ 5บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง2) ส่งมาที่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ 151 หมู่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210ท่านจะได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวน 2 ชุด (สำหรับตัวท่านเอง 1 ชุด และส่งมอบต่อให้คนที่ท่านรักอีก 1 ชุด) แต่ละชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด คละกันไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... 091 070 5757
9 เมษายน 2563
งานประสานงานเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
เมื่อวันจนทร์ที่ 7 มีนาคม 2559   งานประสานงานเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และนายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักานป.ป.ช.) เป็นวิทยากร ในวันนี้ ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร สกอ.
11 มีนาคม 2559
ขาเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเฮ! เหินฟ้าตะลุยญี่ปุ่น ไม่ต้องขอวีซ่า(แล้ว)
ญี่ปุ่นเตรียมวางแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยยกเลิกการขอวีซ่าเข้าประเทศ และได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลด้านนี้ โดยรวมหลายกระทรวงเข้าด้วยกันเช่น กระทรวงคมนาคมและกระทรวงต่างประเทศ  คาดว่าจะสามารถนำเสนอมาตรการผ่อนคลายกฏระเบียบการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในปลายปีนี้ นอกจากนี้หน่วยงานใหม่ยังแนะนำให้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีฐานะดีสามารถพักผ่อนที่ญี่ปุ่นในระยะยาวได้ โดยต้องแสดงสถานะทางการเงิน รวมถึงจัดทำข้อมูลภาษาต่างๆสำหรับพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดยหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อรวมในแผนงานกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในเดือนถัดไป ที่มา :http://www.matichon.co.th
1 มกราคม 2557
  e-passport / หนังสือเดินทาง
  การขอหนังสืออำนวยความสะดวกเพื่อไปขอการรับตรวจลงตรา
  หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
  ประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า    สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
  ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ
ประเทศที่ต้องยืนขอวีซ่าด้วยตนเองสำหรับเล่มราชการ   คู่มือสำหรับประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
    ในประเทศไทย
  ขอรับการตรวจลงตรา   ของต้องห้าม/ต้องจำกัดในการนำเข้าประเทศไทย  
 แนะนำ ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสำหรับเด็กและเอกสารที่ต้องเตรียม     ประเภทของหนังสือเดินทางไทย 
การขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ    ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร ที่กรมการกงสุล 
กรมการกงสุลเรื่อง ยกเลิกใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   ทำอย่างไร? เมื่อ 'พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ 
 หนังสือเดินทางหายในกัมพูชา ต้องทำอย่างไร? 

   หนังสือเดินทางไม่ใช่ของเล่น 


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ อื่นๆ
  การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
  การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน   ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  การขอพระราชทานเพลิงศพ   ความหมายของคำ
  การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ   ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานน้ำหลวงและเครื่องประกอบเกียรติยศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   โรงแรม / ที่พัก   เรื่องดีดี..ที่อยากจะบอก  
   อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน    KM งานประสานงาน 
   ราคาน้ำมันวันนี้  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒