งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรุงเทพมหานคร มีรถยนต์ให้บริการ จำนวน 1 คัน เป็นรถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง  สำหรับภารกิจรับรองผู้บริหาร บุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การรับส่งบุคลากรในงานของมหาวิทยาลัย รับ – ส่งเอกสาร และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอใช้รถยนต์ได้โดยกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล้าง

      ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนบหนังสืองานที่ต้องเข้าร่วมมาด้วยนะคะ 

  ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางภายใน กทม. และปริมณฑล(งานประสานงาน)

  ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไปราชการต่างจังหวัด (งานประสานงาน)

  ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์

  แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์งานประสานงาน


ปรับปรุงข้อมูล 29/11/2565 14:40:48
, จำนวนการเข้าดู 666