งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังเรื่อง ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2563 14:55:14     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังเรื่อง ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 1

ข่าวล่าสุด