งานประสานงานเข้าร่วม KM DAYs ครั้งที่ 6 เรื่องกฏหมายใหม่ยุค IT สู่องค์กร 4.0

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2563 15:35:40     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังบรรยาย KM DAYs ครั้งที่ 6 เรื่องกฏหมายใหม่ยุค IT สู่องค์กร 4.0 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวล่าสุด