งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2562 14:06:13     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 25

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  งานประสานงานเข้าร่วมรับฟังพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓  อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 1

ข่าวล่าสุด