งานประสานงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ในองค์กร (KM Days)ในหัวข้อ ก้าวใหม่ของการเรียนรู้ อุดมศึกษาไทยสู่สากล "Innovation Base" กลไกการเปลี่ยนผ่านอุดมศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0

ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2562 12:53:34     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 30

กลุ่มข่าวสาร :

งานประสานงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ในองค์กร (KM Days)ในหัวข้อ ก้าวใหม่ของการเรียนรู้ อุดมศึกษาไทยสู่สากล "Innovation Base" กลไกการเปลี่ยนผ่านอุดมศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณศักดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ให้ความรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งมีข้าราชการและบุคลากรจากกระทรวงการอุดมฯ สนใจเข้าร่วมฟังอย่างมากมาย

ข่าวล่าสุด