งานประสานงานเข้าร่วมโครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใ้ช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 24/7/2562 9:18:17     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 45

กลุ่มข่าวสาร :

นางตรีรัตน์  มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใ้ช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ น่าน กรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน

ข่าวล่าสุด