เช็คสั่งจ่าย (มิถุนายน61-สิงหาคม61)


ปรับปรุงข้อมูล : 6/8/2561 15:30:31     อ่าน : 306

 ลำดับที่ 

  เลขที่เช็ค / วันที่ออกเช็ค  

   ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้                          รายการ/บริษัท/ห้างร้าน                       จำนวนเงิน          รับเช็คแล้ว      หมายเหตุ
1 00398025/18 มิย.61
101036100318
บ.ไบโอแอคทีฟ จก. 3,852
/
2 10097923/18 มิย.61 IV1801391 บ. ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จก. 4,815
3 003896973 /18 มิย.61 1803623 บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)จก. 1,608,532 /
4 10113997 / 18 มิย.61 1802038 บ. โลหะประทีปเน๊กซ์เจน จก 260,000 /
5 00383426 / 18 มิย.61 6104002 บ.เอทีบุ๊ค นายอารยะวัฒน์ ตรีพันธุ์ จก. 3,465 /
6 10113998 / 18 มิย.61 103-00003 บ.ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จก. 1,643.20 /
7 10098058 / 4 มิย.61 180966 บ.มิตซูบิชิแอลลิเวเอตร์ จก. 1,962
8

00390189 /18 มิย.61

00398026 /18 มิย.61

61030886

61030602

หจก. วอร์ด เมดิก

13,330.30

8,988

/
8

00390191 /18 มิย.61

00398027 /18 มิย.61

61-002-01118
66024
บ.แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จก.

8,560

7,490

/
9

10098008 /18 มิย.61

00390192 / 18 มิย.61

6103001276

6103000559

บ.กิบไทย จก.

11,320.60

17,869

/
10

10097922 /18 มิย.61

10097971 /18 มิย.61

00387069 /18 มิย.61

01039

01128

01126

บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก

3,388/3,888

1,605

7,200/7,276

/
11

10085695 / 2 สค 61

381504372

บ.บูชิ (ไทยแลนด์) จก

2,993,000

/

                  ***การใช้เอกสารประกอบการรับเช็ค *

***รับเช็คได้ตั้งแต่ จ. - ศ.  เวลา 9.00 - 16.00 นำใบเสร็จต้นฉบับมายื่นรับเช็ค สอบถามได้ที่เบอร์ 02-354-5553 คุณพัธ์สมร  คุณตรีรัตน์