งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีให้เข้าร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 11

ปรับปรุงข้อมูล : 21/1/2563 9:39:58     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีให้เข้าร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 11 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ แสดงปาฐกถา เรื่องการพลิกโฉมระบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด