สวัสดีปีใหม่2563 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของงานประสานงานภูมิภาค

ปรับปรุงข้อมูล : 26/12/2562 15:33:30     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 44

กลุ่มข่าวสาร :

สวัสดีปีใหม่2563 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของงานประสานงาน โดยมีงานประสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และงานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 11 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวล่าสุด