งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันอาหารโลก ครั้งที่ ๓๙ (39th World Food Day)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/10/2562 10:03:55     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ งานประสานงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในวันอาหารโลก ครั้งที่ ๓๙ (39th World Food Day) โดยมี นางกุณณ์ทาวี กถิรสาน (Mrs.KUNDHAVI KADIRESAN) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เป็นประธานเปิดงานวันอาหารโลก ครั้งที่ ๓๙ (39th World Food) พร้อมด้วย HON. Mrs. LOSALINE MA'ASI ผู้บรรยายพิเศษ และ Mr.JONG JIN KIM รองผู้แทนเอฟเอโอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เลขที่ ๓๙ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด